U kunt geen aanvraag meer doen voor een haarwerk

PUIK Junior

Lieve mensen,

De Stichting Puik voor Elkaar ligt mij zeer aan het hart. Mooie jaren hebben we gehad, vele haarwerken gedoneerd en daarmee vele vrouwen en kinderen een steuntje in de rug gegeven. Mede hierdoor konden zij zich bezig houden met ziek zijn en zich niet druk maken over de kosten voor een haarwerk.

Zoals u weet kreeg onze ere-vrijwilligster Olga van Kampen niet lang geleden heel slecht nieuws en ons bestuurslid Michaela Bos moest helaas stoppen. We zijn lange tijd op zoek geweest naar nieuwe, actieve opvolging. Helaas is dit niet gelukt. De stichting groeit, het werk is forst toegenomen. We hadden ervoor kunnen kiezen om meer uren in te huren. Dit hebben we niet gedaan. We vinden dit niet passen bij hoe wij denken dat de Stichting Puik voor Elkaar in elkaar zit. De stichting is altijd een integer clubje geweest, met allemaal fijne mensen, vele lieve vrijwilligers, die zich inzetten om gezamenlijk, zonder enige vorm van vergoeding, andere mensen te helpen. Met elkaar + Voor elkaar = Puik voor Elkaar!

Dit wilden en willen we graag zo houden. Maar het één kan niet langer met het ander worden verenigd. Dit alles bij elkaar heeft mij doen besluiten, in goed overleg met de oprichters van de stichting en onze penningmeester Isabel van Gelder, om de stichting te ontbinden. Wij zullen conform de statuten onze stichting ontbinden, zodat de gelden goed terecht komen.

Tien jaar lang heb ik me fulltime en met hart en ziel ingezet om de stichting te runnen. Het besluit om te stoppen raakt mij diep. Een troost is dat we kunnen terug kijken op een mooie tijd, vele hele dankbare vrouwen en kinderen, vele mooie momenten, vele geweldige evenementen. Dit is wat we met elkaar hebben gedaan.

Wij willen bij deze alle vrijwilligers, sponsoren en alle andere mensen die op wat voor manier dan ook hun bijdragen hebben geleverd heel hartelijk bedanken.

Ik ben trots op onze lieve kinderen voor al hun begrip. Altijd was puik prominent aanwezig in ons gezin. Ook John z'n inzet wil ik niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zonder zijn geduld, medeleven, grote hart en sponsoring had ik dit niet 10 jaar lang kunnen doen en volhouden!

De ontbinding is tenslotte niet in een oogwenk gepasseerd. Het vraagt ook veel tijd en aandacht, maar iedereen kan er verzekerd van zijn dat wij ook dit naar behoren zullen doen.

Het was een mooie tijd!

Met puike groet,

Lilian van Maanen, voorzitter, Stichting Puik voor Elkaar

 


Privacy Statement

Algemene verordening gegevensbescherming

Puik Junior een onderdeel is van Stichting Puik voor Elkaar.
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Puik voor Elkaar de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Cookies

Stichting Puik voor Elkaar registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Stichting Puik voor Elkaar de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op PUIK Junior

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken en niet op geslagen. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn.

Delen met anderen
Stichting Puik voor Elkaar verkoopt uw gegevens niet aan derden. Stichting Puik voor Elkaar zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij haarwerkers in moeten schakelen dan ontvangen zij uw gegevens welke nodig zijn om tot ontwikkeling te komen. Deze gegevens kunnen zijn o.a. uw titulatuur, voor- en achternaam, geslacht, etc.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Puik voor Elkaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.

U heeft het recht:

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
  • via onze contactformulier een klacht in te dienen

* Wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente meldingen. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.